Rascafría


RASCAFRÍA

Wstęp

Okolice Madrytu	Rascafría

Rascafría znajduje się górnej części doliny Alto del Lozoya. Razem z Oteruelo del Valle zajmują powierzchnię prawie pięciuset tysięcy hektarów i tworzą jeden z obszerniejszych terenów gminnych Regionu Madryckiego. Obejmuje on najwyższy szczyt Regionu, Peńalara, który wznosi się na wysokość 2429 metrów n.p.m. Ten szczególny w swoim rodzaju wysokogórski teren obniża się do poziomu 1125 metrów n.p.m. w Oteruelo del Valle nad brzegiem rzeki Lozoya.

Granicami naturalnymi gmina są dwa pasma górskie, które tworzą dolinę El Paular i łączą się w przełęczy Los Cotos. Te naturalne granice, góry Montes Carpetanos i Cuerda Larga wyznaczają wąską i ciasną dolinę , gdzie rozpościerają się zagajniki jesionowe, łąki i pola uprawne otaczające miejscowości znajdujące się nad brzegiem rzeki Lozoya. Ta część pasma górskiego Guadarramy jest jednym z cenniejszych miejsc w regionie. Można tutaj podziwiać typowy krajobraz wysokogórski: szczyty górskie, polodowcowe formy terenu, jeziora, kamieniołomy, pastwiska przechodzące w geste lasy sosnowe i dębowe. To zróżnicowanie przyrody sprzyja dużej różnorodności flory i fauny z unikalnymi gatunkami.

 

Historia

Dolina El Paular była zamieszkała już w VII wieku o czym świadczą znalezione grobowce. Jednak spisana historia tego miejsca rozpoczyna się dopiero w 1302 roku, kiedy to władze miasta Segowia zdecydowały o zaludnieniu części południowej gór Guadarrama, zrzekając się jednocześnie swoich praw na rzecz arystokracji i właścicieli ziemskich z parafii La Trinidad, San Esteban, San Martín y San Millán, którzy to założyli cztery wioski na początku doliny: Racafría, Oteruelo, Alameda i Pinilla.

Tereny te zostały zamieszkane przez chłopów z północy półwyspu, którzy wykorzystali sprzyjające warunki na osiedlenie się. Dolina jako „Sexmo de Lozoya” stała się częścią administracyjną Wspólnoty Miasta i Regionu Segowii.

Ufundowanie w XIV wieku Klasztoru Kartuzów El Paular, miało wielki wpływ nie tylko na życie mieszkańców, ale również na historię Hiszpanii. Miejscowości te tworzone powoli, przez osoby różnego pochodzenia, które broniły swoich praw, a także łącząc się aby przetrwać. Razem z innymi pobliskimi miejscowościami były w stanie zjednoczyć się, aby odkupić tereny swoich panów i właścicieli terenów z Segowii.

Pod koniec XIX wieku Rascafría osiągnęła 1000 mieszkańców. Jej ekonomia opierała się na hodowli bydła, a także na starej prasie do papieru. Była to pierwsza prasa do tłoczenia papieru w Kastylii, z której wyszedł papier do pierwszej edycji Don Kichote z La Manchy . Również znajdowały się tam trzy młyn zbożowe i dwa tartaki.

W latach sześćdziesiątych zarząd miejski zdecydował o wydzieleniu górnej części Rascafría i stworzenia tam osiedla „letników”. Od tamtego czasu nastąpił wzrost sektora budowlanego, co przyczyniło się również do wzrostu liczby mieszkańców, która osiągnęła już prawie dwa tysiące.

Powrót do góry

Co zobaczyć

  • Klasztor Kartuzów – Cartuja de Santa María de El Paular.

Okolice Madrytu	RascafríaDnia 29 sierpnia 2010 roku klasztor obchodził 620 rocznicę istnienia (1390-2010), którego historię można podzielić na trzy główne okresy: El Paular – Kartuzja (1390-1835), El Paular – wywłaszczony, El Paular – oddany na cele zakonne (1945- do dnia dzisiejszego).

Fundacja Kartuzji Santa María de El Pular przypada na rok 1390. Kiedy to Juan I król Kastylii rozpoczyna budowę pierwszej Kartuzji w Kastylii, w miejscu gdzie już istniały pałace myśliwskie, o których mowa w Książce o Sokolnictwie, Alfonsa X. W ciągu ponad czterech wieków El Pular przeobraził się w jeden z lepiej wyposażonych klasztorów. Jednak prawo wywłaszczające z 1835 roku kończy ze świetnością ekonomiczną i kulturalną Kartuzji El Paular, rozdzierając na części archiwum, zbiory biblioteczne, zbiory malarskie i inne ruchomości.

El Paular został oddany do użytku Benedyktynom w dniu 31 grudnia 1948 roku. Obecny zakon wprowadził się w 1954. I dzisiaj w klasztorze mieszka mała wspólnota zakonników, którzy żyją zgodnie z regułami ustanowionymi przez świętego Benedykta: modlitwa oraz praca umysłowa i fizyczna.

Jedno z najbardziej wartościowych dzieł, jest ołtarz, w stylu gotycki z końca XV wieku, wyrzeźbiony z alabastru.

  • Most przebaczenia (Puente del Perdón)

Most wybudowany na rzece Lozoya w stylu renesansowym.

  • Kościół San Andres Apóstol.

 

 • Kościół Nuestra Señora de la Paz.

Jak dojechać

Powrót do góry

Z Madrytu do Rascafría można dojechać zarówno autobusem i oczywiście także samochodem.

  • Samochodem

Jeżeli wybierzemy się do Rascafría samochodem, to z Madrytu kierujemy się w kierunku Burgos droga A-1. Na 69 km (zjazd nr 69) kierujemy się za znakami w kierunku: M-604 Rascafría/Lozoya i dalej drogą M-604 do Rascafría.

  • Autobusem

Autobusów odjeżdżają z Plaza de Castilla, autobus nr 194.